Articles

Ewa Pierzchała

epierzchala@uni.opole.pl

Articles

Umowa o ponoszenie opłat za pobyt w domu pomocy społecznej w orzecznictwie sądów administracyjnych

AbstractDownload article

administrative agreement, administrative decision, law, social assistance, nursing home, case law of administrative courts

Język urzędowy a język prawny w nauce prawa administracyjnego – wybrane zagadnienia

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout