Articles

Małgorzata Wachowska

Articles

Wpływ systemu patentowego na dyfuzję wiedzy

AbstractDownload article

Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozprzestrzeniania się wiedzy, oceniane na podstawie zmian w produktywności czynników wytwórczych

AbstractDownload article

The contribution of Polish technical thought to the quality of life in developed countries

AbstractDownload article

international transfer of knowledge, international migration of human capital, QOL, PCT patent applications, Poland

Zdobycie obcej wiedzy kluczowym motywem BIZ ulokowanych za granicą

AbstractDownload article

FDI, knowledge spillovers

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout