Articles

Barbara Majewska-Jurczyk

Articles

Ochrona interesów konsumentów przed działaniami parabanków sprawowana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

AbstractDownload article

financial market, consumer protection, parabanks, unfair advertising, contract patterns

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout