Articles

Renata Kucharzyk

Articles

O gwarowych apelatywach odantroponimicznych (na przykładzie leksemów związanych z imieniem Michał)

AbstractDownload article

local dialect, vocabulary, appellativization

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout