Articles

Maria Zmierczak : 0000-0003-1116-3561

mariaz@amu.edu.pl

Articles

Krytyka demokracji w ideologii Adolfa Hitlera

AbstractDownload article

Wacław Makowski — teoretyk i praktyk polskiego autorytaryzmu, bohater dwóch poświęconych mu monografii

AbstractDownload article

authoritarianism, Second Polish Republic, constitution, democracy, Sanacja regime

Recenzja: Vers un profi l convergent des fascismes? „Nouveau consensus” et religion politique en Europe centrale, sous la direction de Traian Sandu, Cahiers de la Nouvelle Europe, Collection du Centre Interuniversitaire d’Études Hongroises, No 11, L’Harmattan, Paris 2010, ss. 274 oraz A. Laignel-Lavastine, Cioran, Eliade, Ionesco: O zapominaniu faszyzmu. Trzech intelektualistów rumuńskich w dziejowej zawierusze, przekład I. Kania, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2010, ss. 442

Download article

Refleksje na temat książki Sebastiana Fikusa „Trudny spadek dysydentów III Rzeszy w Republice Federalnej Niemiec”

AbstractDownload article

dissidents, opponents, Hitler, Federal Republic of Germany, legal procedures, rehabilitation

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout