Articles

Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska

Articles

Aktywność wynalazcza w sektorze technologii związanej z niedosłuchem w konfrontacji z bodźcami popytowymi

AbstractDownload article

patents, innovations, disability, hearing impairment

Druga fala outsourcingu - nowa orientacja biznesowa

AbstractDownload article

Ekspansywność — nowy wskaźnik oceny regionalnego rozwoju gospodarczego

AbstractDownload article

expansiveness, innovativeness, creativity, regional economic development, Lower Silesia

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout