Articles

Jerzy Korczak : 0000-0003-1104-4837

Articles

Przedmowa

Download article

Słowo wstępne

Download article

Prakseologiczna interpretacja zjawiska administracji publicznej z perspektywy relatywizmu granic organizacji

AbstractDownload article

organisation, institution, the degree of an institution’s organisation, the core of an institution, an institution’s external circle, an institution’s environment

Stulecie polskiego prawa urzędniczego

AbstractDownload article

civil service law, public official, administrative official, administration employee, prawo urzędnicze, funkcjonariusz publiczny, urzędnik, pracownik administracji

Współdziałanie organów administracji rządowej i samorządowej w stanach nadzwyczajnych

AbstractDownload article

Europejskie wpływy na funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce

AbstractDownload article

europeanisation of administrative law, local government, the right to good administration, transparency of activity, regional development, europeizacja prawa administracyjnego, samorząd terytorialny, prawo do dobrej administracji, jawność działania, rozwój regionalny

Europejskie prawo urzędnicze

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout