Articles

Adam Bosiacki

abosiacki@uw.edu.pl

Articles

Samodzierżawie a konstytucjonalizm. Dylematy kształtowania rosyjskiego konstytucjonalizmu w latach 1905–1917

AbstractDownload article

Ewolucja myśli polityczno-państwowej Józefa Piłsudskiego oraz jej wpływ na myśl społeczną i dokonania Drugiej Rzeczypospolitej

AbstractDownload article

Józef Piłsudski, political thought of the Second Polish Republic, parliamentary democracy, authoritarianism, legal system of the Second Polish Republic

Pomiędzy państwem prawnym a autorytaryzmem. Z polskich rozważań nad poszukiwaniem optymalnego ustroju państwa po odzyskaniu niepodległości w III Rzeczypospolitej

AbstractDownload article

parliamentarism, parliamentary-cabinet system, authoritarianism, Second Republic of Poland, Third Republic of Poland, political system of contemporary Poland, post-communism

Ewolucja doktryny „konstytucjonalizmu radzieckiego” 1918–1991

AbstractDownload article

Podstawowe instytucje systemu prawa państw totalitarnych. Zarys typologii

Download article

Udział polskich uczonych poza granicami kraju w tworzeniu kierunków sowietologii po drugiej wojnie światowej

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout