Articles

Marek Kornat

m_kornat@o2.pl

Articles

Istota i przyszłość totalizmu w spojrzeniu polskich przedstawicieli nauk społecznych (1918–1939)

AbstractDownload article

Polish political thought, Sovietology, totalitarianism, Soviet Russia

Papież Pius XI i Polska w dobie totalitaryzmów i kryzysu systemu wersalskiego (1933–1939)

AbstractDownload article

Teoria „rewolucji antyliberalnej”. W kręgu interpretacji totalizmu w polskiej myśli politycznej (1918–1939)

AbstractDownload article

Europa międzywojenna wobec rządów Józefa Piłsudskiego. Interpretacje „samoograniczającej się dyktatury” (1926–1935)

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout