Articles

Marta Kaprzyk : 0000-0002-9299-1846

Articles

Marta Kaprzyk, Fantazmatyczna maszyna zwana kinematografią w perspektywie badań produkcyjnych (Marcin Adamczak, Obok ekranu. Perspektywa badań produkcyjnych a społeczne istnienie filmu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, ss. 285)

Download article

Niewidzialne, niezauważalne, nieeksportowane, niepromowane? Kino hiszpańskie jako kino (trans)narodowe

AbstractDownload article

Ta śmieszna codzienność. Konwencje i źródła humoru w wybranych współczesnych komediach hiszpańskich

AbstractDownload article

kino hiszpańskie, kino współczesne, komedie, ekonomia kina, Spanish cinema, contemporary cinema, film comedies, film economy

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout