Articles

Daria Kostecka-Jurczyk : 0000-0002-8404-7791

daria.kostecka-jurczyk@uwr.edu.pl

Articles

Tying on the mobile apps market and competition rules

AbstractDownload article

abuse of dominant position, competition rules, mobile services markets

Konsolidacja na rynku OFE a reguły konkurencji

AbstractDownload article

Wymiana informacji między przedsiębiorcami w świetle reguł konkurencji UE

AbstractDownload article

exchange of information, agreement to exchange of information, horizontal agreements, cartels

Usługi w ogólnym interesie gospodarczym a wspólnotowe reguły konkurencji

AbstractDownload article

services on general economic interest, regulations, liberalisation of post and energy sectors, EC competition law

Zastosowanie art. 101 ust. 1 TFUE przez krajowe organy antymonopolowe w  sytuacji, gdy porozumienie ograniczające konkurencję spełnia kryteria de minimis, a  konkurencja zostaje w  znacznym stopniu ograniczona — glosa do orzeczenia z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie C-226/11 Expedia

AbstractDownload article

anticompetitive agreements, concerted practice, agreements of minor importance, national competition authorities, restriction on competition

Glosa do wyroku Sądu Generalnego z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie T-321/05 AstraZeneca przeciwko Komisji Europejskiej

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout