Articles

Jarosław Woźniak : 0000-0001-7648-1427

Articles

Czytając (Recenzja: Rita Felski, „Literatura w użyciu”, przeł. Joanna Borkowska et al., Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2016, ss. 170)

Download article

fenomenologia czytania, amerykańska teoria literatury, afekty, estetyka recepcji, phenomenology of reading, American theory of literature, affects, aesthetic of reception

The Green Spectre in the Universe (Green Planets: Ecology and Science Fiction, ed. by Gerry Canavan and Kim Stanley Robinson, Wesleyan University Press, Middletown, Connecticut 2014, 295 pp.)

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout