Articles

Filip Krajník

Articles

„Slušie-li lidu křesťanskému věřiti sennému vidění a jeho výkladóm“: Snář mistra Vavřince vkontextu středověké snové nauky

AbstractDownload article

dreams, Middle Ages, Bohemia, Oneirocriticon of Achmet, Laurentius de Březová

„Nejstarší nejvíc nes’”: stáří Shakespearova krále Leara v českých obrozeneckých překladech

AbstractDownload article

William Shakespeare, King Lear, translation, Czech National Revival, Prokop Šedivý, Josef Kajetán Tyl, Ladislav Čelakovský, Król Lear, przekład, czeskie odrodzenie narodowe

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout