Articles

Piotr Kardas

Articles

Kilka uwag o sposobach rozstrzygania sporów dotyczących sprawczego współdziałania w popełnieniu przestępstwa indywidualnego

AbstractDownload article

criminal law, individual crime, co-operation in committing the crime, criminal responsibility

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout