Articles

Janusz Węgrzecki

Articles

Spór o wartości i jego implikacje dla konfliktu politycznego według Benedykta XVI

AbstractDownload article

axiology, Benedict XVI, conflict, politics, religion, aksjologia, Benedykt XVI, konflikt, polityka, religia

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout