Articles

Piotr Borowiec

Articles

W stronę konstruowania teorii o polityce — szansa lepszego zrozumienia fenomenu polityki

AbstractDownload article

political science, politics, theory of politics, constructivism, nauka o polityce, polityka, teoria polityki, konstruktywizm,

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout