Articles

Katarzyna Królikowska

Articles

Rosyjskie złożenia z formantem paradygmatycznym w grupie leksykalno-semantycznej „Nazwy osób, wyodrębnione ze względu na zawód lub rodzaj działalności” i ich polskie odpowiedniki

AbstractDownload article

nomination, word formation, compound noun, derivate, unmotivated word, номинация, cловообразование, cложение, дериват, немотивированное слово

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout