Artykuły

Marjan Markovikj

Artykuły

Семантичка деривација на прасловенскиот глаголски корен *met- во македонскиот јазик

AbstractPobierz artykuł

anthropocentric-spatial language theory, semantic derivation, Macedonian language, semantics, verbal roots, teoria antropocentryczno-przestrzenna, derywacja semantyczna, język macedoński, semantyka, rdzenie werbalne

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy