Articles

Klaudia Socha

Articles

Refleksje o wielości perspektyw badawczych w studiach nad dawną książką drukowaną i praktycznych pożytkach z tych badań

AbstractDownload article

metodologia badań nad dawną książką, layout (projekt) książki dawnej, methodology of studying old books, layout (design) of old books

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout