Articles

Patrycja Kochanek : 0000-0003-0879-9526

Articles

Komunikacja międzypokoleniowa w polskiej kulturze. Wyniki badań empirycznych

AbstractDownload article

Tożsamość i wizerunek Polaków oraz przedstawicieli mniejszości niemieckiej na podstawie badań przeprowadzonych w obu tych grupach

AbstractDownload article

minorities in Poland, German minority, image of German minority, identity of German minority

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout