Articles

Andrey Tikhonov

Articles

Uprawianie sportu rekreacyjnego a aktywność społeczna osób z dysfunkcją wzroku. Studium przypadku: Centrum Adaptacyjnych Technologii Regionalnej Organizacji Osób Niepełnosprawnych „Nadieżda”

AbstractDownload article

people with visual disabilities, recreational sports, active socially

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout