Articles

Agnieszka Szurek : 0000-0002-4616-8293

Articles

Kontrasty i syntezy. Retoryczne obrazy miast ogrodów

AbstractDownload article

miasto ogród, Warszawa, Podkowa Leśna, retoryka, utopia, kontrast, garden city, Warsaw, Podkowa Leśna, rhetoric, utopia, contrast

Centrum i peryferie w „oddolnych” narracjach wojennych z przedmieść Warszawy

AbstractDownload article

Warsaw, Warsaw Uprising, suburbs, metaphor, Warszawa, powstanie warszawskie, przedmieścia, metafora

„Yōkai”: od mitów do zawieszek na telefon (Recenzja: Michael Dylan Foster, „Yōkai. Tajemnicze stwory w kulturze japońskiej”, il. Shinonome Kijin, przeł. Agnieszka Szurek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, ss. 336)

Download article

Japonia, yōkai, folklor, mitologia, Japan, folklore, mythology

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout