Articles

Tomasz Bierkowki

Articles

Co mówią okładki? O jakości komunikatów wizualnych współczesnych edycji wydawanych przez bibliologów i dla bibliologów

AbstractDownload article

publishing, book design, typography, cover, visual communication, scientific book, bibliology, design thinking

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout