Articles

Eligiusz Jerzy Krześniak : 0000-0002-9227-3529

Articles

Odpowiedzialność członków rady nadzorczej spółki akcyjnej za prawidłowość sprawozdań finansowych spółki

AbstractDownload article

Polish Code of Commercial Partnerships and Companies, Accounting Act, annual accounts, supervisory board, joint and several liability, auditors, pro-EU interpretation

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout