Articles

Marek Radzikowski

Articles

Kontrowersje w postrzeganiu kredytów w walutach obcych w Polsce i ich weryfikacja w ujęciu ekonomiczno-finansowym

AbstractDownload article

foreign currency loans, banks, currency conversion, currency spreads

Kontrowersje w postrzeganiu kredytów w walutach obcych w Polsce i ich weryfikacja w ujęciu ekonomiczno-finansowym 101 Lesław Góral, Ochrona kredytobiorców (konsumentów) kredytów walutowych we Francji

AbstractDownload article

foreign currency loans, banks, currency conversion, currency spreads

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout