Articles

Maciej Mączyński : 0000-0002-2298-3269

Articles

Rola sądownictwa administracyjnego na przykładzie względnej dewolutywności skargi kasacyjnej wniesionej do Naczelnego Sądu Administracyjnego

AbstractDownload article

self-control of the cassation appeal, administrative court proceedings, administrative court system

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout