Articles

Michał Gregorczyk

Articles

Brak rejestracji znaku towarowego — o sposobach ochrony nierejestrowanych znaków towarowych przed naruszeniami na gruncie prawa polskiego

AbstractDownload article

trademark, unregistered trademark, designations, znak towarowy, niezarejestrowany znak towarowy, oznaczenia

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout