Articles

Iwo Jarosz : 0000-0003-3671-1982

Articles

Obowiązek wniesienia wkładu w spółkach osobowych. Uwagi krytyczne

AbstractDownload article

partnerships, contributions, obligations, capital, spółki osobowe, wkład, obowiązek, kapitał

Share capital in the Polish simple joint-stock company in light of the existing law and proposed European legislation

AbstractDownload article

company, limited liability, share capital, simple joint-stock company, Societas Unius Personae, spółka, ograniczona odpowiedzialność, kapitał zakładowy, prosta spółka akcyjna

Czy na pewno martwa instytucja? Staropolskie i austriackie pactum advitalitium w perspektywie współczesnej

AbstractDownload article

Austrian law, old-Polish law, usufruct, civil law, legal history, prawo austriackie, prawo staropolskie, użytkowanie, prawo cywilne, historia prawa

Monetary compensation for marital infidelity and damages resulting therefrom in comparative perspective

AbstractDownload article

damages, adultery, infidelity, Austrian law, German law, common law, Polish law, odszkodowanie, cudzołóstwo, zdrada małżeńska, prawo austriackie, prawo niemieckie, common law, prawo polskie

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout