Articles

Krystyna Modrzejewska

Articles

Bunt Paula Claudela

Download article

Poetyka rzeczy w teatrze Samuela Becketta

Download article

Marguerite Yourcenar, l’extravagance reconnue

AbstractDownload article

Yourcenar, the French Academy, the greatness of man, power, religion, service, distance

Islamofobia Houellebecqa

Download article

Pieniądze, szaleństwo i władza w dramacie Jeana Giraudoux Wariatka z Chaillot

Download article

Mieszczańska dystynkcja Simone de Beauvoir

Download article

Michel Houellebecq — bohater naszych czasów. "W  życiu może się zdarzyć wszystko, a  zwłaszcza nic"

Download article

Nasz świat mitem antycznym opisany

Download article

Doświadczanie końca świata w teatrze Samuela Becketta

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout