Articles

Jan Miodek

Articles

Z Kłecka do Wrocławia

AbstractDownload article

Władysław Nehring, Kłecko, Wrocław, slawistyka

Wojna w języku

AbstractDownload article

image of war in language, semantic analysis, lexicography, war-related metaphors, obraz wojny w języku, analiza semantyczna, leksykologia, metaforyka wojenna

O  Lesławie Tatarowskim — onomastycznie

AbstractDownload article

Recenzja: Małgorzata Dawidziak-Kładoczna, Językowe aspekty kultury politycznej Sejmu Wielkiego. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2012, ss. 397

Download article

Słownik nazw żeńskich polszczyzny, pod red. Agnieszki Małochy-Krupy

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout