Articles

Michał Sarnowski

Articles

Słowo wstępne

Download article

Powitanie

Download article

Komsomolskaja Prawda: od ideologicznej tuby do tabloidu

AbstractDownload article

propaganda, daily newspaper, tabloid, colloquial style, “de-exalting the exalted”

Władysław Nehring o Rosji. Rosja o Władysławie Nehringu

AbstractDownload article

Nehring, Wrocław, slawistyka, Sankt-Petersburg

Rossica w tekstach Ryszarda Marka Grońskiego

AbstractDownload article

rossicum, interlingual contacts, dialogue

Ideologizacja polskich podręczników do nauki języka rosyjskiego – próba rekonesansu

Download article

Polsko-rosyjskie kontakty językowe i kulturowe. O niektórych fenomenach rosyjskiej historii w polskim dyskursie medialnym

AbstractDownload article

Dwa rossica w  polskim dyskursie politycznym ostatnich lat: łże-elity i  wykształciuchy

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout