Artykuły

Nel Bielniak ORCiD: 0000-0002-5101-1629

n.bielniak@in.uz.zgora.pl

Artykuły

Różnorodność sensualnego doświadczania świata na przykładzie opowiadań Aleksandra Kuprina

AbstractPobierz artykuł

senses, memory, emotional states, illusions, evanescence, ощущения, память, эмоциональные состояния, чувственные обманы, ход времени

Oblicza starości w opowiadaniach Aleksandra Kuprina

AbstractPobierz artykuł

Kuprin, old age, early days, loneliness, physiological processes, passing, Куприн, старость, молодость, одиночество, физиологические процессы, ход времени

Motywy oniryczne w opowiadaniach Aleksandra Kuprina

AbstractPobierz artykuł

dream, hallucinations, reality, illness, nigh

Kobiece ciało przez pryzmat twórczości Aleksandra Kuprina

AbstractPobierz artykuł

woman’s body, sexuality, motherhood, misogyny, emancipation

Motyw śmierci w intymistyce Iwana Bunina

AbstractPobierz artykuł

Bunin, diaries, letters, death, illness, old age, Бунин, дневники, письма, смерть, болезнь, старость

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy