Articles

Agnieszka Kruszyńska

Articles

Średniowieczność w kulturze popularnej – na wybranych przykładach

Download article

Trylogia Stanisława Pagaczewskiego w kontekście kultury popularnej

Download article

Literatura popularna a kwestie społeczne. Przykład twórczości Tadeusza Dołęgi-Mostowicza

AbstractDownload article

Opowieść na odświeżenie ducha. Wokół refleksji C.S. Lewisa o baśniach

AbstractDownload article

Oddawanie głosu pamięci. Uwagi na marginesie "Wysokiego Zamku" Stanisława Lema

AbstractDownload article

Możliwe i uniemożliwione przyjemności w kulturze PRL (Recenzja: „Kultura popularna w Polsce 1944–1989: między projektem ideologicznym a kontestacją”, red. Katarzyna Stańczak-Wiślicz, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2015, ss. 256)

Download article

kultura popularna, film, piosenka w kulturze popularnej, cenzura, krytyka literacka, popular culture, film, song in popular culture, censure, literary criticism

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout