Articles

Artur Ławniczak

Articles

Krótka historia polskiego sformalizowanego konstytucjonalizmu

AbstractDownload article

Poland, history, constitution, constitutionalism, form of government, Польща, історія, конституція, конституціоналізм, форма державного устрою

Polityczne znaczenie Sudetów i Karpat

AbstractDownload article

Central-Eastern Europe, mountains, geopolitics, geographical determinism, national and cultural penetration, genius loci, significance of the highlanders way of life

Podmioty suwerennej władzy państwowej w XX-wiecznych Niemczech

AbstractDownload article

Німеччина, суверенність, влада, конституція, Germany, sovereignty, power, constitution

Prawo konstytucyjne na Uniwersytecie Lwowskim w okresie międzywojennym

Download article

Prawno-polityczna tradycja Europy a Unia Europejska

Download article

Konstytucja III RP a prawo europejskie

Download article

Katedra Prawa Konstytucyjnego — historia

AbstractDownload article

Europejskie źródła konstytucyjnego federalizmu północnoamerykańskiego

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout