Artykuły

Jolanta Blicharz

Artykuły

Dyskusje na temat znaczenia autonomii jednostki (osoby) jako wartości aksjologicznej

Pobierz artykuł

Zakres działalności organizacji trzeciego sektora w sferze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Pobierz artykuł

Relacje sektora obywatelskiego z państwem i sektorem gospodarczym

Pobierz artykuł

Rola partnerstwa trójsektorowego w ramach nowego zarządzania publicznego a problem biurokracji

Pobierz artykuł

Problem implementacji dyrektywy usługowej UE w odniesieniu do organizacji trzeciego sektora w Polsce

Pobierz artykuł

W kwestii modelu współczesnej polskiej administracji publicznej

Pobierz artykuł

Problem feminizacji ubóstwa w Polsce

AbstractPobierz artykuł

Kilka uwag na temat definicji prawnej mobbingu

AbstractPobierz artykuł

Problem właściwych rozwiązań prawnych wyznaczających administracyjny status osób fizycznych w odniesieniu do dokonań nowoczesnej medycyny i biologii

Pobierz artykuł

Godność i prawo do życia w obliczu rozwoju nauk biomedycznych

AbstractPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy