Articles

Irena Kamińska-Szmaj : 0000-0003-0367-3799

Articles

Wstęp

Download article

Sterowanie pamięcią zbiorową. Propagandowy wielogłos o wojnie polsko-sowieckiej/radzieckiej (1919–1921)

AbstractDownload article

Polish-Soviet War, controlling collective memory, ideologisation of history, wojna polsko-sowiecka, sterowanie pamięcią zbiorową, ideologizacja historii

Zdobywanie władzy — zawłaszczanie języka (akcje propagandowe poprzedzające powstanie PRL)

AbstractDownload article

political propaganda, language of power, appropriation of language, linguistic manipulation, Manifesto of the Polish Committee of National Liberation

Recenzja: Wojciech Kajtoch, Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej

Download article

Recenzja: Bożena Taras, Agresja. Studium semantyczno- pragmatyczne

Download article

Język polityki na tle przemian kulturowych

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout