Articles

Aneta Firlej-Buzon : 0000-0003-3572-0529

Articles

Kultura radziecka na Dolnym Śląsku po 1945 w świetle materiałów źródłowych

AbstractDownload article

Sarah Sophia Banks oraz Bella Clara Landauer — kolekcjonerki efemerycznego dziedzictwa piśmienniczego

AbstractDownload article

Sarah S. Banks, Bella C. Landauer, ephemera, collecting

„Philosophical Transactions of the Royal Society” Henry’ego Oldenburga z lat 1665–1677 i naukowe doniesienia z Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem prac Jana Heweliusza

AbstractDownload article

Republic of Poland, 17th century, Philosophical Transactions, Johannes Heve lius

Dolnośląskie druki ulotne i okolicznościowe z lat 1945-1946 pochodzące z kolekcji Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

AbstractDownload article

Intencje twórców kolekcji dokumentów ulotnych i okolicznościowych Gabinetu Śląskiego Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

AbstractDownload article

Marta Śleziak, Ziemie Odzyskane w drukach ulotnych z lat 1945–1948. Język — tematyka — formy, Wrocław 2016

Download article

XV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Biblioteki i ich klienci. Między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci", Kraków, 1-2 czerwca 2009

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout