Articles

Bogumiła Staniów

Articles

Rola książki popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945–1956. Fakty, opinie, komentarze

AbstractDownload article

Działalność bibliotek pedagogicznych na rzecz bibliotek i bibliotekarzy szkolnych

AbstractDownload article

Recenzja: Monika Olczak-Kardas, „Nasza Księgarnia” na rynku wydawniczo-księgarskim Drugiej Rzeczpospolitej, Kielce 2014

Download article

Recenzja: Tomasz Kruszewski, Przestrzenie biblioteki. O symbolicznej, fizycznej i społecznej obecności instytucji, Toruń 2012

Download article

Książki z serii „Biblioteka Młodych Miczurinowców” jako przykład łączenia popularyzacji wiedzy i ideologizacji młodego pokolenia w latach 50. XX wieku

AbstractDownload article

popular science literature for children and young people, Young Michurinist Library, Poland, 1953–1956

Jiří Trávníček, Překnížkováno: co čteme a kupujeme (2013), Host, Brno 2014

Download article

Recenzja: Jiří Trávniček, Čteme? Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize, Brno 2008

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout