Articles

Marcin Jagodziński

Articles

Wypowiedzenie umowy spółki jawnej przez jednego z dwóch wspólników w kontekście problematyki przejęcia majątku na podstawie art. 66 k.s.h.

AbstractDownload article

partner, registered partnership, termination of the articles of partnership, overtaking of assets, succession

Instytucje prawa procesowego cywilnego w kodeksie handlowym oraz kodeksie spółek handlowych

AbstractDownload article

Problem zdefiniowania pojęcia „innej podobnej umowy” w świetle artykułu 15 kodeksu spółek handlowych — uwagi de lege lata i de lege ferenda

Download article

Spółki handlowe przed wpisem do rejestru. Zagadnienia wybrane

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout