Artykuły

Małgorzata Dawidziak-Kładoczna

Artykuły

Obraz Rzeczypospolitej w wypowiedziach posłów sejmu 1793 roku jako przejaw słabości władzy ustawodawczej

AbstractPobierz artykuł

1793 Sejm, parliamentary discourse in the Polish-Lithuanian Commonwealth, stylistics, language of politics, emotionality

Perswazyjność pierwszych polskich tekstów politycznych na przykładzie wypowiedzi posłów sejmu 1548 roku na temat ożenku króla

AbstractPobierz artykuł

parliamentary address, persuasion, rhetorics, language style, pragmatic stylistics, mowa sejmowa, perswazja, retoryka, styl językowy, stylistyka pragmatyczna

Język Wincentego Witosa — na przykładzie tekstów skierowanych do chłopów

AbstractPobierz artykuł

Pochlebstwo jako konstytutywna cecha oracji Sejmu Wielkiego

AbstractPobierz artykuł

O funkcjach tytułów prac naukowych z zakresu językoznawstwa

AbstractPobierz artykuł

titles of academic books and papers, functions of titles, advertising function, persuasion tricks

Zagajenia marszałka sejmu — ewolucja wzorca gatunkowego (od XVI wieku do dziś)

AbstractPobierz artykuł

genre pattern, parliamentary speech, opening speech, Polish parliament

Osiemnastowieczny pierwowzór tabloidu na przykładzie „Kuriera Polskiego” i „Uprzywilejowanych Wiadomości z Cudzych Krajów”

AbstractPobierz artykuł

tabloid, 18th-century press, “Kurier Polski, ” “Uprzywilejowane Wiadomości z Cudzych Krajów"

Jak krytycy nazywają ideologię Radia Maryja?

Pobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy