Articles

Marek Leśniak : 0000-0001-9634-9458

Articles

Notariusz jako przedsiębiorca szczególnego rodzaju

Download article

Handwriting examinations in Poland

AbstractDownload article

handwriting examination, an expert’s opinion, handwriting characteristics, comparative examination, forensic researches in Poland, an expert’s conclusion, quality of forensic examination, criteria of being a scientific method

Nowe internetowe wzorce w prawie spółek handlowych refleksje na tle nowelizacji kodeksu spółek handlowych z 28 listopada 2014 roku

AbstractDownload article

Jeszcze o wątpliwościach dotyczących funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej za pomocą normatywnego wzorca umowy

AbstractDownload article

normative template of limited liability company article of association made available in the IT system, e-limited liability company, transfer of shares in the e-limited liability company, resolution to increase the share capital in the e-limited liability company

Kilka uwag dotyczących akcesoryjności zastawu rejestrowego po wejściu w życie ustawy z 5 września 2008 roku

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout