Articles

Józef Frąckowiak

Articles

Zamiast wstępu

Download article

Słowo wstępne

Download article

Wprowadzenie

Download article

Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego — wzloty, upadki oraz mozolna reaktywacja

AbstractDownload article

Orzecznictwo i doktryna jako źródło prawa prywatnego

AbstractDownload article

sources of law, jurisprudence, doctrine, legal relationship, interpretation of regulations and its role in shaping legal relations

Czynności prawne dokonywane przez spółkę kapitałową a uchwały jej organów

Download article

Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone wydaniem prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji

Download article

Uchwała zgromadzenia wspólników spółki kapitałowej sprzeczna z ustawą

AbstractDownload article

resolution of the shareholders’ meeting, company, legal act, uchwała zgromadzenia wspólników, spółka kapitałowa, czynność prawna

Prawo handlowe na Uniwersytecie Wrocławskim

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout