Articles

Krzysztof Kułak : 0000-0001-6785-2468

Articles

Pełnomocnictwo handlowe — uwagi na tle projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego

Download article

Pojęcie przedsiębiorcy i kupca w prawie niemieckim i francuskim na tle pojęcia przedsiębiorcy w projekcie kodeksu cywilnego

Download article

Wstrzymanie skuteczności uchwały jako zabezpieczenie roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały właścicielskiego organu spółki kapitałowej

AbstractDownload article

security for claim, suspension of the resolution effectiveness, suspension of the resolution enforceability, resolution, meeting of shareholders, general meeting, action for revoking the resolution, action for pronouncing invalidity of the resolution, appeal from a resolution, company, limited liability company, joint-stock company

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout