Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 123

Pozbawienie władzy rodzicielskiej — kara dla rodziców czy narzędzie niesienia pomocy dzieciom?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.22.7

AbstractDownload articleDownload article

deprivation of parental authority, parents, children, prerequisite, the Family and Guardianship Code, child’s welfare

Deficyty obowiązującej w prawie polskim regulacji w zakresie reklamy i innych technik marketingowych dotyczących produktów relewantnych dla ochrony karmienia piersią, ze szczególnym uwzględnieniem preparatów do początkowego żywienia niemowląt. Zarys problematyki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.112.6

AbstractDownload articleDownload article

cross-promotion, Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece (Kodeks WHO), regulatory deficiencies, advertising of formula milk, labelling, presentation, infant formula, follow-on formula, toddler milk, processed cereal-based food and baby food, food for special medical purposes intended for infants and young children, feeding bottles and teats, protection of breastfeeding, cross promotion, International Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes (WHO Code)

Polskie zmagania z handlem kobietami i dziećmi na przełomie XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia polityczne, prawne i społeczne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.41.1.4

AbstractDownload articleDownload article

human trafficking, women and children trade, white slave trade, safety, safety hazard, political nature of the white slave trade crime

Танатичні мотиви у сучасній українській прозі для дітей та юнацтва

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.17

AbstractDownload articleDownload article

motifs of Thanatos, Thanatos discourse, the theme of death, literature for children and young adults, танатические мотивы, танатический дискурс, тема смерти, литература для детей и юношества

Обликовање говора о смрти на почецима српске поезије за децу и младе

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.37

AbstractDownload articleDownload article

representations of death, Serbian poetry for children and young adults, Jovan Sundečić, Đorđe Rajković, 19th century, представления о смерти, сербская поэзия для детей и подростков, Иоанн Сундечич, Джордже Райкович, XIX столетие

Istota władzy rodzicielskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.27.4

AbstractDownload articleDownload article

parental authority, parents, children, Family and Guardianship Code, child welfare, władza rodzicielska, rodzice, dzieci, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, dobro dziecka

Works of Klementyna Hoffmanowa in Russian translations

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.169.2

AbstractDownload articleDownload article

polska literatura dla dzieci, Klementyna z Tańskich Hoffmanowa, Polish children’s literature

Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku — perspektywa prawno-psychologiczna

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.50.9

AbstractDownload articleDownload article

psychology, children´s rights, child hearing, hearing standards, child protection in civil law proceedings, child protection in criminal law proceedings

Prawno-kryminalistyczna problematyka przesłuchania małoletniego w procedurach prawnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.50.10

AbstractDownload articleDownload article

children witness, child hearing, forensic science, psychology, child protection in law proceedings

Współczesna książka interaktywna dla dzieci na przykładzie twórczości Hervé’a Tulleta

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.37.12

AbstractDownload articleDownload article

Hervé Tullet, interactive book, children’s book, picture book, interactivity

Polskie aplikacje książkowe dla dzieci

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.37.13

AbstractDownload articleDownload article

picturebook app, digital picturebook, interactivity, children’s literature

Go to page: << < 123
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout