Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 1234567 > >>

Žena kao demonsko iskušenje. Primer "Žitija svetog Maksima Brankovića"

AbstractDownload articleDownload article

Middle Ages, representation of women, devil’s temptation, saints’ lives, The Life of Bishop Maxim Branković

Sposoby przedstawiania życia prywatnego osób znanych na łamach tabloidu (na przykładzie Kazimierza Marcinkiewicza i Cezarego Pazury)

AbstractDownload articleDownload article

private life of public figure, irony, presuppositon, implicature, judgement, mockery, tabloid, media, Kazimierz Marcinkiewicz, Cezary Pazura

Kontrowersje związane z kryminalizacją przerywania ciąży. Część II

AbstractDownload articleDownload article

pregnancy interruption, abortion, morality, right to protection of life, unborn child, criminalization, protection of life

Sen w strategii literackiej i ideologicznej (na wybranych przykładach z serbskiej hagiografii)

AbstractDownload articleDownload article

dream, falling asleep, leaving, motif, literature, ideology, Serbian hagiography, text, life, death, miracles

Pomiędzy rzeczywistością a snem. Powieść Temná láska jako próba zapisu kobiecego losu w konwencji snu

AbstractDownload article

czech literature, Alexandra Berková, dream, woman’s life, freedom and identity

Писатели-эмигранты второй волны в американских письмах Нины Берберовой

AbstractDownload articleDownload article

emigration, culture, literature, periodical(s), publishing house(s), way of life, aes­thetic and artistic values

La corruption dans l’approche économique

AbstractDownload articleDownload article

corruption, economy, pathology of the economic life

“Vi que era mujer y tan sujeta a pasiones y flaquezas como yo”: el intercambio epistolar entre Teresa de Jesús y Luisa de la Cerda

AbstractDownload articleDownload article

Saint Teresa of Jesus — correspondence — Luisa de la Cerda — The Book of Her Life — Inquisition — mysticism

Rola flexicurity w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym

AbstractDownload articleDownload article

elastyczność, bezpieczeństwo, godzenie życia zawodowego z rodzinnym, flexibility, security, work-life balance

Kilka uwag o  ochronie życia poczętego w  kontekście projektowanych zmian kodeksu karnego

AbstractDownload articleDownload article

life, criminal law, protection, conceived child, abortion, pregnancy, mother, woman, doctor, surgery, amendment

Чувство красоты обыденного в русской литературе и живописи Серебряного века

AbstractDownload articleDownload article

Silver Age, the sense of beauty, artistic consciousness, typology, harmony, every-day life, nation᾿s life, Srebrny Wiek, poczucie piękna, świadomość artystyczna, typologia, harmonia, codzienność, życie narodu

Aggravated murder and proposed changes to the Penal Code

AbstractDownload articleDownload article

murder, penalty, amendment, protection of life, sanction, criminal responsibility, statutory signs, aggravating circumstances, criminal politics

Go to page: 1234567 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout