Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 1234567 > >>

Polityczne znaczenie Sudetów i Karpat

AbstractDownload articleDownload article

Central-Eastern Europe, mountains, geopolitics, geographical determinism, national and cultural penetration, genius loci, significance of the highlanders way of life

Wojna a natura ludzka. Rozważania Zygmunta Freuda

AbstractDownload articleDownload article

Freud, war, anthropology, human nature, death drive (Thanatos), life instinct (Eros), culture

Rzeczy, które mówią. O zmysłowej konkretności w prozie Jarmili Glazarowej

AbstractDownload articleDownload article

material world, home, quotidian life, Babbitt mentality, vanishing, předmětný svět, domov, každodenní život, maloměšťáctví, pomíjivost

Codzienna „przemoc” konwersacyjna

AbstractDownload articleDownload article

dialogue, persuasion, common knowledge, managing a conversation, everyday life, dialog, perswazja, wiedza milcząca/uśpiona, zarządzanie rozmową, życie codzienne

Uwagi o  wybranych typach kwalifikowanych przestępstwa zabójstwa we włoskim prawie karnym

AbstractDownload articleDownload article

homicide, life sentence, aggravated crime, premeditated murder

Klanowość i polityka wewnętrzna Abchazji

AbstractDownload articleDownload article

Abkhazia, post-Soviet space, de facto entities, clans in political life, neopatrimonialism, Абхазия, постсоветское пространство, де-факто государства, роль кланового фактора в политической жизни, неопатримониализм

Gender directive jako przykład regulacji na rynku ubezpieczeń życiowych w świetle austriackiej krytyki interwencjonizmu

AbstractDownload articleDownload article

interventionism, life insurance, risk, Austrian school of economics

Presidential pardon and the judgement of the European Court of Human Rights in Hungary

AbstractDownload articleDownload article

pardon, conditional release, ECHR, life imprisonment, empirical research

The Influence of Short-term International Intensive Programme on Student Teachers’ Perception of Their Future Profession

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0301-7966.54.3

AbstractDownload articleDownload article

study abroad, teacher education, mobility, the arts, teacher’s role, long-life learning

Pomiar subiektywnej jakości życia na poziomie lokalnym — studium przypadku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.1.4

AbstractDownload articleDownload article

subjective quality of life, quality of life evaluation, local and regional development

„В уровень с годами”: к проблеме геронтологической рефлексии позднего Вяземского

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.7

AbstractDownload articleDownload article

Petr Vyazemsky, “poetry of old age”, gerontology reflection, problems of “extended” life, death and immortality, Piotr Wiaziemski, „poezja starości”, refleksja gerontologiczna, problemy „przedłużonego” życia, śmierci i nieśmiertelności

Starość i stary człowiek w poezji Nikołaja Zabołockiego. Kilka spostrzeżeń

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.16

AbstractDownload articleDownload article

old age, life, death, immortality, nature philosophy, Russian cosmism, старость, жизнь, смерть, бессмертие, натурфилософия, русский космизм

Go to page: << < 1234567 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout