Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 1234567 > >>

„Походкой щеголеватого пророка…” Образы стариков в эпосе Фазиля Искандера „Сандро из Чегема”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.20

AbstractDownload articleDownload article

Fazil Iskander, Sandro from Chegem, the image of an old man, a patriarchal world, the moral norm, the principle “gay relativity of life”, Sandro z Czegemu, obraz starca, świat patriarchalny, norma moralna, zasada „wesołej względności bytu”

Некоторые наблюдения, касающиеся образа старости в творчестве Валентина Распутина

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.21

AbstractDownload articleDownload article

Valentin Rasputin, old peasant women, life, death, nature, memory, stare kobiety, życie, śmierć, przyroda, pamięć

Kulturowy szablon człowieka starzejącego się w literaturach kręgu zachodniosłowiańskiego o tematyce wiejskiej — „chłop na wycugu” jako typ literacki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.43

AbstractDownload articleDownload article

old age, West Slavic literature, life annuity, rural themes, literary type, stáří, západoslovanské literatury, výměnek, vesnická tématika, literární typ

Prožitek a reflexe stáří ve vybraných prózách Bohumila Hrabala ze 70. let

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.48

AbstractDownload articleDownload article

Bohumil Hrabal, 70s Czech fiction, literary representation of youth and old age, metaphors of human life, memory and perception of literary character, česká próza 70. rokov, literárna reprezentácia mladosti a staroby, metafory ľudského života, pamäť a vnímanie literárnej postavy

Zużyta kategoria uczestnictwa? Między polską tradycją humanistyczną a perspektywą performatywną

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.20.8

AbstractDownload articleDownload article

participation in culture, everyday life, self-agency, practice, praxis, Polish culture- oriented thinking

Ekonomia daru, estetyka sztuczek, etyka uporu. Praktyki życia codziennego według Michela de Certeau

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.20.9

AbstractDownload articleDownload article

everyday life, practice, tactic, strategy, economy of gift, resistance, habitus

Cięcie nożem kuchennym dada przez ostatnią weimarską, spasioną piwem epokę kulturalną Niemiec

AbstractDownload articleDownload article

dada, nic i wszystko, fotomontaż, dadaistyczny, słodkie Niemcy jako dada, życie dadaistki, dada, anything and everything, dadaist photomontage, ‘sweet Germany’ in life and work of a dadaist female artist

Narrating Resistance: Ludmilla Alexeyeva and Paul Goldberg’s „The Thaw Generation” (1990)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.1(5).5

AbstractDownload articleDownload article

life writing, Soviet Union, dissidents, Human Rights Movement, 1960s–1980s

Resisting (In)visible Women of Solidarity: Gender in American and Polish Oral History, Life Writing, Visual Arts and Film. Part I

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.1(5).9

AbstractDownload articleDownload article

gender, Solidarity, oral history, life writing, autobiography

„Acta interregnorum” — rękopiśmienne zbiory materiałów dokumentujących dzieje bezkrólewi w Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.60.8

AbstractDownload articleDownload article

interregnum, Polish-Lithuanian Commonwealth, public life materials, handwritten books

Problematyka badań nad jednodniówkami w Polsce po 2008 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.60.12

AbstractDownload articleDownload article

press studies, ephemera, occasional publications, publications documenting society’s life

Miejsce i zadania Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w układzie uczelnia–System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.35.8

AbstractDownload articleDownload article

Poznań University of Life Sciences, Main Library of the Poznań University of Life Sciences, Information system for higher education POL-on, Reporting Module of Polish Scholarly Bibliography

Go to page: << < 1234567 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout