Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 123 > >>

Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy na podstawie wybranych powiatów na Dolnym Śląsku. Raport z badań

AbstractDownload articleDownload article

Dolny Śląsk, kształcenie zawodowe, bezrobocie, powiat, oferta edukacyjna, powiatowy urząd pracy, Lower Silesia, vocational education, unemployment, district, educational off er, job center

Kierunki „migracji naukowych” niemieckich profesorów związanych z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1811–1945

AbstractDownload articleDownload article

Keywords: University of Wrocław, Faculty of Law at the University of Wrocław in the years 1811–1945, teaching law at the University of Wrocław, German professors of law

Journalists, PR professionals and the practice of paid news in Central and Eastern Europe: An overview

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.9.1(16).1

AbstractDownload articleDownload article

journalism, PR, paid news, professionalism, Central and Eastern Europe

„Misjonarz” i „fachowiec” — dwie figury implikowane przez „ja” nadawcze w polskich tekstach politycznych po 1989 roku

AbstractDownload articleDownload article

sender, receiver, figure, ethical, pragmatic, language of politics, discourse, missionary, guide, father of the nation, professional

De gregos a portugueses. A transferência cultural como um problema de consciência crítica na Cidade de Ulisses de Teolinda Gersão

AbstractDownload articleDownload article

Teolinda Gersão, myth of Ulysses, Portuguese identity, Greece, neofeminism

Skúsenosti z medzinárodného empirického sociologického výskumu a námety na nový spoločný medzinárodný projekt

AbstractDownload articleDownload article

military sociology, comparative empirical research, Visegrad group countries, V4 countries, professionalization of armed forces

Polish journalism: A profession (still) in transition?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.10.1(18).3

AbstractDownload articleDownload article

journalists, Poland, professional roles, professional standards, students, transition, professional values

Between neutrality and engagement: Political journalism in Hungary

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.10.1(18).4

AbstractDownload articleDownload article

audience needs, media systems, objectivity, professionalization, journalism

Nadawanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.18

AbstractDownload articleDownload article

liberal profession, profession of public trust, profession self-government, real estate evaluation, real estate appraiser

Rynek usług prawniczych w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

юридичні послуги, регульований та нерегульований ринок юридич- них послуг, професії народної довіри, нотаріуси та професійні юрпредставники, ад- вокати, юрконсульти, патентні повірені, податкові консультанти, державні та закор- донні суб’єкти сфери юридичних послуг, економічна свобода, свобода договорів, свобода підприємництва, свобода сфери послуг, modern legal services market in Poland, legal services definition, regulated and non-regulated legal services market, professions of public trust, notaries and professional attorneys, advocates, legal advisers, patent attorneys, tax advisors, national and foreign legal services providers, economical freedom, freedom of contract, freedom of establishment, freedom to provide services

Tajemnica zawodowa dotycząca działalności funduszy emerytalnych i jej ochrona karnoprawna

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.3.5

AbstractDownload articleDownload article

professional secrecy, pension fund, an offence, The Article 220 of Organization and Operation of Pension Funds Act of August 28th, 1997

The outsiders looking in!: EU and diaspora journalists’ reflections on journalistic roles in British press coverage of the EU Referendum

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.11.1(20).3

AbstractDownload articleDownload article

professional ideology, role conceptions, production practice, EU referendum, framing

Go to page: << < 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout