Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 12345678910 > >>

Rytualizacja w języku władzy komunistycznej PRL

AbstractDownload articleDownload article

communist authorities, newspeak, slogans, appeals

News coverage of the first Polish presidency of the Council of the European Union (2011): Findings from an international comparative study

AbstractDownload articleDownload article

International news coverage, European Union, presidency, Poland, news values, mixed method approach

Is news liberated or enslaved? Consequences of news aggregation

AbstractDownload articleDownload article

aggregator, application, news, convergence, journalism

Z problematyki umorzenia konsensualnego

AbstractDownload articleDownload article

victim’s application, punishment purposes, reconciliation of the violator and the victim, follow-up agreement

Proceedings in the matter of a postponement of the execution of a sentence

AbstractDownload articleDownload article

deferment of sentence enforcement, defence counsel, pleading, decree, appeal procedure

Samokontrola sądowa w ramach skargi kasacyjnej — wybrane zagadnienia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.320.2

AbstractDownload articleDownload article

proceedings of administrative courts, self-review of administrative courts, the basics of self-review, cassation appeal, complaints

O gwarowych apelatywach odantroponimicznych (na przykładzie leksemów związanych z imieniem Michał)

AbstractDownload articleDownload article

local dialect, vocabulary, appellativization

Politicising Euripides: A Mouthful of Birds by Caryl Churchill and David Lan

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0301-7966.54.2

AbstractDownload articleDownload article

Caryl Churchill, David Lan, Euripides, intertextuality, literary appropriatio

Zagrożenia i szanse transgraniczności

AbstractDownload articleDownload article

cross-borderism, threats, globalization, opportunities, safety, cooperation, Europeanization

Ekonomiczne aspekty secesji. Uwagi na temat gospodarczych efektów secesji w koncepcji Hansa-Hermanna Hoppego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.22.4.2

AbstractDownload articleDownload article

secesja, decentralizacja, Hoppe, libertarianizm, szkoła austriacka

Analiza ryzyka gminnych inwestycji społecznie odpowiedzialnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.19.12

AbstractDownload articleDownload article

ryzyko inwestowania, innowacje, inwestycje społecznie odpowiedzialne, zielone innowacje, zrównoważony rozwój, „apetyt na ryzyko”, tolerancja, niepewność, prawdopodobieństwo, risk investment, innovation, socially responsible investments, green innovations, sustainable development, “risk appetite”, tolerance, uncertainty, probability

Zjazd książąt śląskich z 1329 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.321.5

AbstractDownload articleDownload article

Kingdom of Poland, Kingdom of Bohemia, Upper and Lower Silesia, dukes and ducal law, congresses of dukes, Silesian fiefdoms, Regnum Poloniae, das Königreich Böhmen, Oberschlesien und Niederschlesien, Herzöge und Ius Ducale, Zusammenkünfte der Herzöge, schlesische Lehen

Go to page: << < 12345678910 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout