Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 12345678910 > >>

Heavy-traffic approx­imations for a layered network with limited resources

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0208-4147.37.2.15

AbstractDownload articleDownload article

Layered queueing network, limited processor sharing, fluid model, diffusion approximation, heavy traffic

The contribution of Polish technical thought to the quality of life in developed countries

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.11

AbstractDownload articleDownload article

international transfer of knowledge, international migration of human capital, QOL, PCT patent applications, Poland

Aplikacje m-health i ich zastosowanie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.21

AbstractDownload articleDownload article

mobile applications, m-health, medical applications, health applications, sports applications

Mobilne aplikacje medyczne jako narzędzia wspierające organizację polskiego systemu ochrony zdrowia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.22

AbstractDownload articleDownload article

mobile applications, medicine, patient, Internet, e-health, telemedicine

Od biblioteki brajlowskiej do cyfrowej, czyli o materiałach alternatywnych i technologiach wspomagających dla użytkowników z niepełnosprawnością wzroku. W kręgu rozważań bibliologiczno-tyflologicznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.61.10

AbstractDownload articleDownload article

osoba z niepełnosprawnością wzroku, biblioteki dla niewidomych, materiały w formatach alternatywnych, technologie wspomagające, system Braille’a, tyflografika, audiodeskrypcja, visually impaired individual, libraries for the blind, alternative format materials, supporting technologies, Braille system, tactile graphics audio description

У пошуку нових форм: реалії українського ринку медіа для дітей

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.36.4

AbstractDownload articleDownload article

new media, digital media for children, typology of children’s digital media, monomedia edition, multimedia edition, convergent mass media for children, Ukrainian book apps

Stationarity against integration in the autoregressive process with polynomial trend

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0208-4147.38.1.1

AbstractDownload articleDownload article

LMC test, KPSS test, unit root, stationarity testing procedure, polynomial trend, stochastic nonstationarity, random walk, integrated process, ARIMA process, Donsker’s invariance principle, continuous mapping theorem

Bellman equations for terminal utility maximization with general bid and ask prices

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0208-4147.38.1.8

AbstractDownload articleDownload article

Bellman equation, bid and ask prices, optimal stopping, terminal utility maximization

Nagrody 2017

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.33

Download articleDownload article

Upper Silesia, literature, culture, literary award

Wstrzymanie skuteczności uchwały jako zabezpieczenie roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały właścicielskiego organu spółki kapitałowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.112.8

AbstractDownload articleDownload article

security for claim, suspension of the resolution effectiveness, suspension of the resolution enforceability, resolution, meeting of shareholders, general meeting, action for revoking the resolution, action for pronouncing invalidity of the resolution, appeal from a resolution, company, limited liability company, joint-stock company

Rola sądownictwa administracyjnego na przykładzie względnej dewolutywności skargi kasacyjnej wniesionej do Naczelnego Sądu Administracyjnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.23.6

AbstractDownload articleDownload article

self-control of the cassation appeal, administrative court proceedings, administrative court system

Stosowanie prawa a kontrola jego konstytucyjności (zdania odrębne Profesora Leona Kieresa do wyroków Trybunału Konstytucyjnego)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.12

AbstractDownload articleDownload article

the application of law, the control of constitutionality, judgments of the Constitutional Tribunal, dissenting opinions, stosowanie prawa, kontrola konstytucyjności, wyroki Trybunału Konstytucyjnego, zdania odrębne

Go to page: << < 12345678910 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout